UNIEK: 24×7 gebedsweek tijdens Week van Gebed!

19 t/m 26 januari 2020

Vanuit verschillende kerken en initiatieven is de afgelopen maanden een interkerkelijke 24×7 gebedsweek voorbereid. Deze valt samen met de landelijke Week van Gebed voor de eenheid. Hoe mooi is het dan om juist in deze week dit samen te doen?

Je kunt je inschrijven om deze week mee te bidden via de website 24x7gebedutrecht.nl. Daar vind je ook alle aanvullende informatie. Deelnemende kerken en initiatieven zijn:

Bid jij ook mee? Schrijf je dan nu in! Aanmelden

11×7 gebed Utrecht Initiatief

Het Utrecht Initiatief (utrechtinitiatief.nl) is een dynamische groep mensen die samen Jezus wil volgen met hart voor Utrecht. Momenteel hebben we ca 60 (jong)volwassen leden en een heleboel kinderen. Van 29 september tot en met 9 oktober 2019 mochten wij als gemeente elke avond gebruik maken van het gebedshuis. Gemeenteleden konden zich voor een of meerdere uren gebed intekenen. Hierbij willen we jullie meenemen in onze ervaringen, te beginnen met zomaar een gedicht geschreven door een bidder tijdens een van de gebedsuren.

Allemaal mensen. Vol verhalen.
Zo verschillend. Eén in U.

Zoekend, verbazend.
Afgedwaald. Tijdelijk gearriveerd.

Ver van en dicht bij U
Argwanend en vertrouwd.

Gepassioneerd, mild
Lamgeslagen of verkwikt.

Allemaal mensen, vol verhalen.
Zo verschillend. Eén in U
Allemaal geliefd.

Dit gedicht is typerend voor de diversiteit van de bezoekers van onze gemeente. We zijn allemaal zo verschillend en ook in ons geloof zitten we soms op verschillende sporen. We leven in een maatschappij die van alles van ons vraagt, onze levens zijn druk, we vinden het moeilijk om stil te worden, te zoeken naar God en ons terug te trekken in onze binnenkamer om daar gewoon even te zijn. Tegelijkertijd hebben we wel hetzelfde verlangen. We zoeken naar God in ons leven en we geloven dat Hij ons wil ontmoeten en dat er in die ontmoeting dingen kunnen vernieuwen en veranderen. Dit verlangen heeft er toe geleid om opnieuw te zoeken naar de plaats van gebed in onze persoonlijk en gemeentelijk leven.

Concreet zijn we op zoek gegaan naar een plek waarin we gedurende een periode van, in eerste instantie, een week elke avond zouden kunnen bidden.  We zijn dankbaar dat we die plek vonden in het gebedshuis. Gemeenteleden konden zich via een rooster (via 24-7gebed.nl) opgeven voor een of meerdere uren gebed. Al snel raakte het rooster vol, zodat we de periode met vier avonden verlengd hebben.

De ruimte was zo ingericht dat we op allerlei manieren geholpen werden om dichtbij God te zijn. Zo kon je o.a. een steen bij het kruis leggen, muziek maken, creatief zijn, bijbel lezen, danken op de dankmuur enzovoorts.

Het was indrukwekkend om te zien hoe de ruimte zich langzaam vulde met gebeden, kunstwerken, bemoedigingen, uitingen van vreugde en verdriet. Het was mooi om te bidden in een keten van gemeenteleden, zodat we elkaars gebeden konden voortzetten en we ons niet alleen verbonden voelden met God maar ook met elkaar.

Voor ons smaakt dit zeker naar meer en gaan we verder zoeken naar manieren om dit voort te zetten!

Cursus Bijbelmeditatie

Thema: Schepping/herschepping

In oktober en november zal er op de donderdagavond een cursus Bijbelmeditatie gegeven worden in Gebedshuis Zuilen. Onder leiding van Didy Hartman – Van Ameijde (www.praktijk-shalom.nl) word je begeleid in het luisteren naar de Bijbel met je hoofd (overdenken), hart (emoties) en geest (intuïtie). Vaak lezen we de Bijbel met ons verstand waarbij denken en overdenken centraal staan. Tijdens de bijeenkomsten word je geholpen heel je zijn te gebruiken bij het luisteren naar Gods specifieke woord voor jou. Nadat je de cursus hebt afgerond, kun je zelfstandig verder met deze vorm van Bijbelmeditatie. Ook is het mogelijk om als groep uit te groeien tot geestelijke reisgenoten op weg met God. Zie flyer voor alle info.

Data

 • 10 oktober
 • 17 oktober
 • 31 oktober
 • 7 november
 • 21 november
 • 28 november

Tijd

 • 19.45 Inloop
 • 20.00 Start
 • 21.30 Afsluiting

Kosten: € 75,00

Aanmelden
Mail om je aan te melden naar info@praktijk-shalom.nl of bel naar 06-55964734.

Namens Praktijk Shalom van harte aanbevolen!

Cursus ‘Eindtijd en wederkomst’

Op een aantal maandag in oktober en november zal Cees Vork van Stichting Op de bres (opdebres.org) een cursus geven met als thema ‘Eindtijd en wederkomst’. Onderwerpen die aan bod komen zijn Israël, Jeruzalem, wereldregering en wederkomst.

Data en tijd
Maandag 21 oktober
Maandag 28 oktober
Maandag 4 november
Inloop 19.30 – eindtijd 21.30

Locatie
Gebouw de Rank
Vliegend Hertlaan 4a, Utrecht

Opgave
Mail om je op te geven naar opdebres@solcon.nl. De kosten bedragen € 20.

Namens stichting Op de bres van harte welkom!

Conferentie Innerlijke genezing Amanda Buys – 8 en 9 november 2019

Vrijdag 8 en zaterdag 9 november zal er weer een conferentie gehouden worden met Amanda en Roly Buys uit Zuid-Afrika. Van harte welkom! Het thema is ‘Innerlijke genezing’ met onderwerpen als hechting met de moeder en de vader, wonden in de geest en ziel en leven in overwinning.

De locatie is ditmaal de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug (Kruisweg 55, www.web.leg.nl). Mail om je aan te melden naar journey2freedomNL@gmail.com.

De kosten bedragen € 50, over te maken op IBAN: NL27 INGB 0007 9289 93 t.n.v. Stichting Kanaan Ministries NL o.v.v. ‘Innerlijke genezing’.

Let op: uw aanmelding is pas definitief na ontvangen van de betaling.

Zie de folder voor alle specifieke informatie: Folder Innerlijke genezing november 2019.

Conferenties Amanda Buys 2019 – Meld je nu aan!

Over iets minder dan een maand vinden er weer twee conferenties plaats van Kanaän Ministries met Amanda en Roly Buys en hun team uit Zuid-Afrika. De aanmeldingen lopen al aardig binnen, maar is er is nog plaats!

Conferentie ‘Bloodline’ Nunspeet – 8 en 9 maart

De eerste conferentie vindt plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart in Nunspeet. Het thema is ‘Bloodline’: omgaan met de negatieve bagage en zonden vanuit het voorgeslacht. Opgave door een mailtje sturen naar journey2freedomNL@gmail.com.

De kosten bedrag € 50,- voor beide dagen, over te maken op IBAN: NL27 INGB 0007 9289 93 op naam van Stichting Kanaan Ministries NL onder vermelding van ‘Bloodline’.

Download Flyer voor alle info.

Conferentie ‘Innerlijke Genezing’ Den Haag – 14 en 15 maart

De tweede conferentie wordt gehouden op donderdag 14 en vrijdag 15 maart in Den Haag. Het thema van deze conferentie is ‘Innerlijke genezing’. Onderwerpen als de rol van de vader en moeder bij emotionele trauma’s, arrested development en vergeving komen aan bod. Opgave door een mailtje te sturen naar journey2freedomNL@gmail.com.

De kosten bedrag € 50,- voor beide dagen, over te maken op IBAN: NL27 INGB 0007 9289 93 op naam van Stichting Kanaan Ministries NL onder vermelding van ‘Innerlijke genezing’.

Let op! Donderdag en vrijdag ipv vrijdag en zaterdag.

Download Flyer voor alle info.

Een levendig feestje

Zaterdag 27 oktober werd voor de tweede keer het HelloLife-feestje gehouden aan de Lessepsstraat. Buiten was er een vuurtje en warme chocomelk, binnen werd er driftig geknutseld, gelezen en fanatiek tafelvoetbal gespeeld. Het AD Utrecht publiceerde in de week erna onderstaand artikel. Daar staan zijn we erg blij mee en staan we helemaal achter!

Nieuwe conferenties Amanda Buys!

Als Gebedshuis Zuilen zijn we verheugd om te melden dat er in november 2018 twee conferenties worden georganiseerd met Amanda Buys en haar team. De eerste zal plaatsvinden in Utrecht, de tweede in Den Haag.

Conferentie Utrecht 2 en 3 november

De eerste conferentie wordt gehouden op 2 en 3 november in Utrecht. Thema:

Als in de dagen van Noach’ & ‘Gebedsstrijd in de hemelse gewesten’

Wanneer de discipelen Jezus vragen wat het teken zal zijn van zijn terugkomst en de voleinding der wereld, antwoordt Jezus dat het zal zijn ‘zoals in de dagen van Noach’ (Matteüs 24:37). Het onderwijs zal eerst inzoomen op wat Jezus hiermee bedoelde en wat dit betekent voor ons in de huidige tijd. Het tweede deel van de conferentie zal gaan over ‘Gebedsstrijd in de hemelse gewesten’. Hoe kunnen we als bruid van Christus strijden en bidden naar Gods wil? Denk aan de Bijbelse feesten, de Shabbat, Nieuwe Maan en meer. Kortom: hoe bereiden we ons voor op de terugkomst van de Messias? Zie Flyer Noach & Gebedsstrijd.

Bloodline conferentie Den Haag 8 en 9 november

Dit keer wordt er voor het eerst een conferentie gehouden in Den Haag. Let op! Deze conferentie wordt gehouden op donderdag en vrijdag i.p.v. de gebruikelijke vrijdag en zaterdag. Het thema van deze conferentie gaat over de ‘bloedlijnen’, het omgaan met negatieve bagage – zonden en ongerechtigheden – uit het voorgeslacht. Zie Flyer Bloodline.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar journey2freedomnl@gmail.com. Vermeld daarin uw naam en voor welke conferentie(s) u zich aanmeldt. De kosten bedragen € 50,- per conferentie en kunnen overgemaakt worden op volgend bankrekeningnummer:

IBAN NL27 INGB 0007 9289 93 t.n.v. Stichting Kanaan Ministries NL o.v.v. Conferentie Utrecht of Bloodline conferentie

Artwork ARAN Arts

Als gift voor ons tweejarig bestaan ontvingen wij dit prachtige schilderij van ARAN Arts. Geïnspireerd door de Heilige Geest schildert Aran het leven met onze God als een reis naar vrijheid. Losgerukt van de ‘banden des doods’ geeft God door Zijn Zoon Jezus Christus bevrijding, redding en hoop. Zie Instagram voor meer van zijn werk.

Conferenties Amanda Buys

In april 2018 worden er weer twee conferenties met Amanda Buys georganiseerd. Van harte welkom bij één of beide conferenties:

Seminar 1: Innerlijke genezing

 • Vrijdag 13 april 10.00-17.00
 • Zaterdag 14 april 10.00-17.00

Seminar 2: “Gebedsaltaren”

 • Vrijdag 20 april 10.00-17.00
 • Zaterdag 21 april 10.00-17.00

Adres: Vliegend Hertlaan 4a, 3526 KT Utrecht
Prijs: € 50,- per seminar
Inclusief koffie en thee

Aan te bevelen om het hele seminar te volgen! Deelnemers zorgen zelf voor lunch en overnachting.

Aanmelden:
Journey2FreedomNL@gmail.com
IBAN: NL27 INGB 0007 9289 93
t.n.v. Stichting Kanaän Ministries Nederland
o.v.v. naam seminar

Zie de folder voor alle info: Folder Amanda Buys 2018