Agenda

De Terugkeer: bidden en vasten voor Nederland

  • Maandag 21 september t/m vrijdag 25 september van 19.30-21.00 bidden in Gebedshuis Zuilen voor de Terugkeer van Nederland (de-terugkeer.nl
  • Mail voor deelname naar gebedshuiszuilen@gmail.com

Vakantie Bijbel Kidsclub in The Mall

  • Data volgen nog