30 dagen gebed tijdens de ramadan

Van 13 april t/m 12 mei 2021 is de ramadan waarbij wereldwijd moslims extra tijd voor gebed en vasten nemen. De organisatie Frontiers organiseert juist in deze tijd een gebedstijd voor moslims. Hierover schrijven ze:

“Je hebt een relatie met je hemelse Vader. Dat gun je moslims ook. Daarom wil je voor ze bidden. Zeker tijdens de ramadan, als zij extra op zoek zijn naar de waarheid.”

Bid jij ook mee voor moslims wereldwijd en in jouw stad/dorp/straat? Zie https://www.frontiers.nl/30dagen/ voor meer informatie en een gebedsgids.

Welkom GODcentre Utrecht!

Gisteren hadden we een bijzondere ontmoeting met een deel van het (toekomstige) kernteam van GODcentre Utrecht. Vijf echtparen uit omgeving Leiden / Den Haag verhuizen naar Utrecht om een nieuwe kerk te starten in de wijk Lunetten. Als gebedshuis voor de stad hebben we hen mogen verwelkomen en mogen zegenen om hun plek in Gods Koninkrijk te gaan innemen. We bidden dat zij een zegen zullen zijn voor de wijk Lunetten en de stad Utrecht!

We zijn enorm dankbaar dat zij Gods Koninkrijk komen versterken en hun licht gaan laten schijnen in het zuiden van de stad. Van harte welkom!

Belangrijke data:

  • Donderdagavond 12 november 2020 | Interest Meeting / Open avond | Locatie ‘De Passie’, Zwarte Woud 211, Utrecht
  • Zondag 31 januari 2021 | Openingsdienst | Locatie ‘De Passie’

Voor meer info over het kernteam: artikel GODcentre Utrecht

Voor meer info over GODcentre: www.GODcentre.nl

Nederland, keer terug naar God!

18 t/m 28 september 2020 – 10 dagen van gebed, verootmoediging en vasten

De Terugkeer is de Nederlandse versie van ‘The Return’, een initiatief uit Amerika om te bidden voor het land en de wereld. De Terugkeer is een beweging, een specifieke periode én een specifieke dag die we apart zetten voor één doel: de terugkeer naar God. 

Centraal staan de 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020. Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020 (Grote Verzoendag / Jom Kippoer). 

In de week voorafgaande aan Grote Verzoendag op zaterdag 26 september, is Gebedshuis Zuilen open voor gebed van maandag 21 t/m vrijdag 25 september van 19.30-21.00. Meld je aan door te mailen naar gebedshuiszuilen@gmail.com.

Voor meer informatie en de achtergrond van deze beweging, zie de-terugkeer.nl.

Ook kun je je aanmelden om mee te bidden en te vasten via de website van Herman Boon: biddenenvasten.nl.

Online gebedsruimtes 24×7 Utrecht

Vanaf vandaag is het mogelijk om je aan te melden voor 3 online gebedsruimtes op de website van 24x7utrecht.nl. Daar zijn 3 gebedsruimtes ingericht met de thema’s Verootmoediging, Zorg voor elkaar en Heilige Geest om te bidden in deze tijd. Na aanmelding via de website 24x7utrecht.nl voor een gebedsuur, ontvang je per mail een toegangscode om de gebedsruimtes te kunnen betreden.

De 24×7 week die gepland stond tussen Hemelvaart en Pinksteren in Gebedshuis Zuilen, komt helaas te vervallen.

Voor vragen of meer informatie, bekijk de website of mail naar 24x7gebedutrecht@gmail.com.

Openingstijden Gebedshuis

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de regering, gaan ook de activiteiten in het gebedshuis tijdelijk niet door.

Wel blijft het mogelijk om alleen of met een groepje van twee tot drie personen je in te schrijven om te komen bidden in het gebedshuis. Mail daarvoor naar gebedshuiszuilen@gmail.com.

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Matteüs 18:20

Nationale gebedsdag 18 maart

Woensdag 18 maart wordt de Dag van Nationaal Gebed georganiseerd om te bidden rondom het coronavirus. Deze dag wordt georganiseerd door Missie Nederland, de EO, Christenunie, Groot Nieuws Radio en de Raad van Kerken (missienederland.nl/corona/nationaalgebed.nl).

Als Gebedshuis Zuilen sluiten we hierbij aan door het gebedshuis open te stellen van 10.30 tot 17.00. Meld je aan door een mailtje te sturen naar gebedshuiszuilen@gmail.com.

God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. (2 Timotheüs 1:7)

UNIEK: 24×7 gebedsweek tijdens Week van Gebed!

19 t/m 26 januari 2020

Vanuit verschillende kerken en initiatieven is de afgelopen maanden een interkerkelijke 24×7 gebedsweek voorbereid. Deze valt samen met de landelijke Week van Gebed voor de eenheid. Hoe mooi is het dan om juist in deze week dit samen te doen?

Je kunt je inschrijven om deze week mee te bidden via de website 24x7gebedutrecht.nl. Daar vind je ook alle aanvullende informatie. Deelnemende kerken en initiatieven zijn:

Bid jij ook mee? Schrijf je dan nu in! Aanmelden

11×7 gebed Utrecht Initiatief

Het Utrecht Initiatief (utrechtinitiatief.nl) is een dynamische groep mensen die samen Jezus wil volgen met hart voor Utrecht. Momenteel hebben we ca 60 (jong)volwassen leden en een heleboel kinderen. Van 29 september tot en met 9 oktober 2019 mochten wij als gemeente elke avond gebruik maken van het gebedshuis. Gemeenteleden konden zich voor een of meerdere uren gebed intekenen. Hierbij willen we jullie meenemen in onze ervaringen, te beginnen met zomaar een gedicht geschreven door een bidder tijdens een van de gebedsuren.

Allemaal mensen. Vol verhalen.
Zo verschillend. Eén in U.

Zoekend, verbazend.
Afgedwaald. Tijdelijk gearriveerd.

Ver van en dicht bij U
Argwanend en vertrouwd.

Gepassioneerd, mild
Lamgeslagen of verkwikt.

Allemaal mensen, vol verhalen.
Zo verschillend. Eén in U
Allemaal geliefd.

Dit gedicht is typerend voor de diversiteit van de bezoekers van onze gemeente. We zijn allemaal zo verschillend en ook in ons geloof zitten we soms op verschillende sporen. We leven in een maatschappij die van alles van ons vraagt, onze levens zijn druk, we vinden het moeilijk om stil te worden, te zoeken naar God en ons terug te trekken in onze binnenkamer om daar gewoon even te zijn. Tegelijkertijd hebben we wel hetzelfde verlangen. We zoeken naar God in ons leven en we geloven dat Hij ons wil ontmoeten en dat er in die ontmoeting dingen kunnen vernieuwen en veranderen. Dit verlangen heeft er toe geleid om opnieuw te zoeken naar de plaats van gebed in onze persoonlijk en gemeentelijk leven.

Concreet zijn we op zoek gegaan naar een plek waarin we gedurende een periode van, in eerste instantie, een week elke avond zouden kunnen bidden.  We zijn dankbaar dat we die plek vonden in het gebedshuis. Gemeenteleden konden zich via een rooster (via 24-7gebed.nl) opgeven voor een of meerdere uren gebed. Al snel raakte het rooster vol, zodat we de periode met vier avonden verlengd hebben.

De ruimte was zo ingericht dat we op allerlei manieren geholpen werden om dichtbij God te zijn. Zo kon je o.a. een steen bij het kruis leggen, muziek maken, creatief zijn, bijbel lezen, danken op de dankmuur enzovoorts.

Het was indrukwekkend om te zien hoe de ruimte zich langzaam vulde met gebeden, kunstwerken, bemoedigingen, uitingen van vreugde en verdriet. Het was mooi om te bidden in een keten van gemeenteleden, zodat we elkaars gebeden konden voortzetten en we ons niet alleen verbonden voelden met God maar ook met elkaar.

Voor ons smaakt dit zeker naar meer en gaan we verder zoeken naar manieren om dit voort te zetten!