Binnenkamer

In Gebedshuis Zuilen is er naast de gezamenlijke gebedsruimte, ook een kleine ruimte waar je heen kunt voor persoonlijk gebed. Deze binnenkamer is bedoeld om zelf in je binnenkamer te gaan, om God te ontmoeten. Thuis kan dit soms zo lastig zijn, er is zoveel wat onze aandacht vraagt. De wereld draaft maar door en juist daarom is het zo belangrijk om even uit de hectiek, de rust met God in te gaan. De binnenkamer is hier helemaal op ingericht en voor iedereen toegankelijk.

Wil je hier gebruik van maken? Stuur dan even een e-mail naar gebedshuiszuilen@gmail.com en vermeld daarin wanneer je graag gebruik zou willen maken van de binnenkamer.

Hopelijk tot snel!