Online gebedsruimtes 24×7 Utrecht

Vanaf vandaag is het mogelijk om je aan te melden voor 3 online gebedsruimtes op de website van 24x7utrecht.nl. Daar zijn 3 gebedsruimtes ingericht met de thema’s Verootmoediging, Zorg voor elkaar en Heilige Geest om te bidden in deze tijd. Na aanmelding via de website 24x7utrecht.nl voor een gebedsuur, ontvang je per mail een toegangscode om de gebedsruimtes te kunnen betreden.

De 24×7 week die gepland stond tussen Hemelvaart en Pinksteren in Gebedshuis Zuilen, komt helaas te vervallen.

Voor vragen of meer informatie, bekijk de website of mail naar 24x7gebedutrecht@gmail.com.

Openingstijden Gebedshuis

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de regering, gaan ook de activiteiten in het gebedshuis tijdelijk niet door.

Wel blijft het mogelijk om alleen of met een groepje van twee tot drie personen je in te schrijven om te komen bidden in het gebedshuis. Mail daarvoor naar gebedshuiszuilen@gmail.com.

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Matteüs 18:20

Nationale gebedsdag 18 maart

Woensdag 18 maart wordt de Dag van Nationaal Gebed georganiseerd om te bidden rondom het coronavirus. Deze dag wordt georganiseerd door Missie Nederland, de EO, Christenunie, Groot Nieuws Radio en de Raad van Kerken (missienederland.nl/corona/nationaalgebed.nl).

Als Gebedshuis Zuilen sluiten we hierbij aan door het gebedshuis open te stellen van 10.30 tot 17.00. Meld je aan door een mailtje te sturen naar gebedshuiszuilen@gmail.com.

God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. (2 Timotheüs 1:7)

UNIEK: 24×7 gebedsweek tijdens Week van Gebed!

19 t/m 26 januari 2020

Vanuit verschillende kerken en initiatieven is de afgelopen maanden een interkerkelijke 24×7 gebedsweek voorbereid. Deze valt samen met de landelijke Week van Gebed voor de eenheid. Hoe mooi is het dan om juist in deze week dit samen te doen?

Je kunt je inschrijven om deze week mee te bidden via de website 24x7gebedutrecht.nl. Daar vind je ook alle aanvullende informatie. Deelnemende kerken en initiatieven zijn:

Bid jij ook mee? Schrijf je dan nu in! Aanmelden

11×7 gebed Utrecht Initiatief

Het Utrecht Initiatief (utrechtinitiatief.nl) is een dynamische groep mensen die samen Jezus wil volgen met hart voor Utrecht. Momenteel hebben we ca 60 (jong)volwassen leden en een heleboel kinderen. Van 29 september tot en met 9 oktober 2019 mochten wij als gemeente elke avond gebruik maken van het gebedshuis. Gemeenteleden konden zich voor een of meerdere uren gebed intekenen. Hierbij willen we jullie meenemen in onze ervaringen, te beginnen met zomaar een gedicht geschreven door een bidder tijdens een van de gebedsuren.

Allemaal mensen. Vol verhalen.
Zo verschillend. Eén in U.

Zoekend, verbazend.
Afgedwaald. Tijdelijk gearriveerd.

Ver van en dicht bij U
Argwanend en vertrouwd.

Gepassioneerd, mild
Lamgeslagen of verkwikt.

Allemaal mensen, vol verhalen.
Zo verschillend. Eén in U
Allemaal geliefd.

Dit gedicht is typerend voor de diversiteit van de bezoekers van onze gemeente. We zijn allemaal zo verschillend en ook in ons geloof zitten we soms op verschillende sporen. We leven in een maatschappij die van alles van ons vraagt, onze levens zijn druk, we vinden het moeilijk om stil te worden, te zoeken naar God en ons terug te trekken in onze binnenkamer om daar gewoon even te zijn. Tegelijkertijd hebben we wel hetzelfde verlangen. We zoeken naar God in ons leven en we geloven dat Hij ons wil ontmoeten en dat er in die ontmoeting dingen kunnen vernieuwen en veranderen. Dit verlangen heeft er toe geleid om opnieuw te zoeken naar de plaats van gebed in onze persoonlijk en gemeentelijk leven.

Concreet zijn we op zoek gegaan naar een plek waarin we gedurende een periode van, in eerste instantie, een week elke avond zouden kunnen bidden.  We zijn dankbaar dat we die plek vonden in het gebedshuis. Gemeenteleden konden zich via een rooster (via 24-7gebed.nl) opgeven voor een of meerdere uren gebed. Al snel raakte het rooster vol, zodat we de periode met vier avonden verlengd hebben.

De ruimte was zo ingericht dat we op allerlei manieren geholpen werden om dichtbij God te zijn. Zo kon je o.a. een steen bij het kruis leggen, muziek maken, creatief zijn, bijbel lezen, danken op de dankmuur enzovoorts.

Het was indrukwekkend om te zien hoe de ruimte zich langzaam vulde met gebeden, kunstwerken, bemoedigingen, uitingen van vreugde en verdriet. Het was mooi om te bidden in een keten van gemeenteleden, zodat we elkaars gebeden konden voortzetten en we ons niet alleen verbonden voelden met God maar ook met elkaar.

Voor ons smaakt dit zeker naar meer en gaan we verder zoeken naar manieren om dit voort te zetten!

Cursus Bijbelmeditatie

Thema: Schepping/herschepping

In oktober en november zal er op de donderdagavond een cursus Bijbelmeditatie gegeven worden in Gebedshuis Zuilen. Onder leiding van Didy Hartman – Van Ameijde (www.praktijk-shalom.nl) word je begeleid in het luisteren naar de Bijbel met je hoofd (overdenken), hart (emoties) en geest (intuïtie). Vaak lezen we de Bijbel met ons verstand waarbij denken en overdenken centraal staan. Tijdens de bijeenkomsten word je geholpen heel je zijn te gebruiken bij het luisteren naar Gods specifieke woord voor jou. Nadat je de cursus hebt afgerond, kun je zelfstandig verder met deze vorm van Bijbelmeditatie. Ook is het mogelijk om als groep uit te groeien tot geestelijke reisgenoten op weg met God. Zie flyer voor alle info.

Data

  • 10 oktober
  • 17 oktober
  • 31 oktober
  • 7 november
  • 21 november
  • 28 november

Tijd

  • 19.45 Inloop
  • 20.00 Start
  • 21.30 Afsluiting

Kosten: € 75,00

Aanmelden
Mail om je aan te melden naar info@praktijk-shalom.nl of bel naar 06-55964734.

Namens Praktijk Shalom van harte aanbevolen!

Cursus ‘Eindtijd en wederkomst’

Op een aantal maandag in oktober en november zal Cees Vork van Stichting Op de bres (opdebres.org) een cursus geven met als thema ‘Eindtijd en wederkomst’. Onderwerpen die aan bod komen zijn Israël, Jeruzalem, wereldregering en wederkomst.

Data en tijd
Maandag 21 oktober
Maandag 28 oktober
Maandag 4 november
Inloop 19.30 – eindtijd 21.30

Locatie
Gebouw de Rank
Vliegend Hertlaan 4a, Utrecht

Opgave
Mail om je op te geven naar opdebres@solcon.nl. De kosten bedragen € 20.

Namens stichting Op de bres van harte welkom!

Conferentie Innerlijke genezing Amanda Buys – 8 en 9 november 2019

Vrijdag 8 en zaterdag 9 november zal er weer een conferentie gehouden worden met Amanda en Roly Buys uit Zuid-Afrika. Van harte welkom! Het thema is ‘Innerlijke genezing’ met onderwerpen als hechting met de moeder en de vader, wonden in de geest en ziel en leven in overwinning.

De locatie is ditmaal de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug (Kruisweg 55, www.web.leg.nl). Mail om je aan te melden naar journey2freedomNL@gmail.com.

De kosten bedragen € 50, over te maken op IBAN: NL27 INGB 0007 9289 93 t.n.v. Stichting Kanaan Ministries NL o.v.v. ‘Innerlijke genezing’.

Let op: uw aanmelding is pas definitief na ontvangen van de betaling.

Zie de folder voor alle specifieke informatie: Folder Innerlijke genezing november 2019.