Conferenties Amanda Buys 2019 – Meld je nu aan!

Over iets minder dan een maand vinden er weer twee conferenties plaats van Kanaän Ministries met Amanda en Roly Buys en hun team uit Zuid-Afrika. De aanmeldingen lopen al aardig binnen, maar is er is nog plaats!

Conferentie ‘Bloodline’ Nunspeet – 8 en 9 maart

De eerste conferentie vindt plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart in Nunspeet. Het thema is ‘Bloodline’: omgaan met de negatieve bagage en zonden vanuit het voorgeslacht. Opgave door een mailtje sturen naar journey2freedomNL@gmail.com.

De kosten bedrag € 50,- voor beide dagen, over te maken op IBAN: NL27 INGB 0007 9289 93 op naam van Stichting Kanaan Ministries NL onder vermelding van ‘Bloodline’.

Download Flyer voor alle info.

Conferentie ‘Innerlijke Genezing’ Den Haag – 14 en 15 maart

De tweede conferentie wordt gehouden op donderdag 14 en vrijdag 15 maart in Den Haag. Het thema van deze conferentie is ‘Innerlijke genezing’. Onderwerpen als de rol van de vader en moeder bij emotionele trauma’s, arrested development en vergeving komen aan bod. Opgave door een mailtje te sturen naar journey2freedomNL@gmail.com.

De kosten bedrag € 50,- voor beide dagen, over te maken op IBAN: NL27 INGB 0007 9289 93 op naam van Stichting Kanaan Ministries NL onder vermelding van ‘Innerlijke genezing’.

Let op! Donderdag en vrijdag ipv vrijdag en zaterdag.

Download Flyer voor alle info.

Een levendig feestje

Zaterdag 27 oktober werd voor de tweede keer het HelloLife-feestje gehouden aan de Lessepsstraat. Buiten was er een vuurtje en warme chocomelk, binnen werd er driftig geknutseld, gelezen en fanatiek tafelvoetbal gespeeld. Het AD Utrecht publiceerde in de week erna onderstaand artikel. Daar staan zijn we erg blij mee en staan we helemaal achter!

Nieuwe conferenties Amanda Buys!

Als Gebedshuis Zuilen zijn we verheugd om te melden dat er in november 2018 twee conferenties worden georganiseerd met Amanda Buys en haar team. De eerste zal plaatsvinden in Utrecht, de tweede in Den Haag.

Conferentie Utrecht 2 en 3 november

De eerste conferentie wordt gehouden op 2 en 3 november in Utrecht. Thema:

Als in de dagen van Noach’ & ‘Gebedsstrijd in de hemelse gewesten’

Wanneer de discipelen Jezus vragen wat het teken zal zijn van zijn terugkomst en de voleinding der wereld, antwoordt Jezus dat het zal zijn ‘zoals in de dagen van Noach’ (Matteüs 24:37). Het onderwijs zal eerst inzoomen op wat Jezus hiermee bedoelde en wat dit betekent voor ons in de huidige tijd. Het tweede deel van de conferentie zal gaan over ‘Gebedsstrijd in de hemelse gewesten’. Hoe kunnen we als bruid van Christus strijden en bidden naar Gods wil? Denk aan de Bijbelse feesten, de Shabbat, Nieuwe Maan en meer. Kortom: hoe bereiden we ons voor op de terugkomst van de Messias? Zie Flyer Noach & Gebedsstrijd.

Bloodline conferentie Den Haag 8 en 9 november

Dit keer wordt er voor het eerst een conferentie gehouden in Den Haag. Let op! Deze conferentie wordt gehouden op donderdag en vrijdag i.p.v. de gebruikelijke vrijdag en zaterdag. Het thema van deze conferentie gaat over de ‘bloedlijnen’, het omgaan met negatieve bagage – zonden en ongerechtigheden – uit het voorgeslacht. Zie Flyer Bloodline.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar journey2freedomnl@gmail.com. Vermeld daarin uw naam en voor welke conferentie(s) u zich aanmeldt. De kosten bedragen € 50,- per conferentie en kunnen overgemaakt worden op volgend bankrekeningnummer:

IBAN NL27 INGB 0007 9289 93 t.n.v. Stichting Kanaan Ministries NL o.v.v. Conferentie Utrecht of Bloodline conferentie

Artwork ARAN Arts

Als gift voor ons tweejarig bestaan ontvingen wij dit prachtige schilderij van ARAN Arts. Geïnspireerd door de Heilige Geest schildert Aran het leven met onze God als een reis naar vrijheid. Losgerukt van de ‘banden des doods’ geeft God door Zijn Zoon Jezus Christus bevrijding, redding en hoop. Zie Instagram voor meer van zijn werk.

Conferenties Amanda Buys

In april 2018 worden er weer twee conferenties met Amanda Buys georganiseerd. Van harte welkom bij één of beide conferenties:

Seminar 1: Innerlijke genezing

  • Vrijdag 13 april 10.00-17.00
  • Zaterdag 14 april 10.00-17.00

Seminar 2: “Gebedsaltaren”

  • Vrijdag 20 april 10.00-17.00
  • Zaterdag 21 april 10.00-17.00

Adres: Vliegend Hertlaan 4a, 3526 KT Utrecht
Prijs: € 50,- per seminar
Inclusief koffie en thee

Aan te bevelen om het hele seminar te volgen! Deelnemers zorgen zelf voor lunch en overnachting.

Aanmelden:
Journey2FreedomNL@gmail.com
IBAN: NL27 INGB 0007 9289 93
t.n.v. Stichting Kanaän Ministries Nederland
o.v.v. naam seminar

Zie de folder voor alle info: Folder Amanda Buys 2018

Pray4Utreg

Zaterdag 3 maart was de tweede Pray4Utreg, initiatief van de Buurtkerk in Utrecht (2e Daalsedijk). Daarnaast gingen tegelijkertijd twee mensen via Prayerstation de straat op om met voorbijgangers te bidden. Erg mooi initiatief en hard nodig voor ons stadsie 

Week van Gebed 2018

Van 21 tot 28 januari wordt de landelijke Week van Gebed georganiseerd door MissieNederland. Het thema is dit jaar ‘Recht door zee’, naar het danklied van Mozes en Mirjam nadat het volk Israël door de Rode Zee ging (Exodus 15:1-21). Gebedshuis Zuilen is open op de volgende avonden:

  • Zondag 21 januari 19.30-21.30
  • Maandag 22 januari 19.30-21.30

Daarnaast wordt op vrijdag 26 januari een speciale Interkerkelijke Gebedsviering gehouden. Christenen uit o.a. de Nieuwe Kerk, de Rank, Vineyard Utrecht, Jacobikerk, Majella Parochie en de Opstandingskerk zullen aanwezig zijn. Zie Facebook.

Programma
19.30 inloop met koffie en thee
20.00 start
21.30 einde

Van harte welkom om mee te bidden op één van de avonden!

Prayer Night Utrecht

Zaterdagavond 13 januari wordt er in The Mall (De Lessepsstraat 78) de Prayer Night voor jongeren in Utrecht georganiseerd. Een avond met worship, inspiratie en gebed en afsluitend een kampvuur met warme chocolademelk. Van harte welkom! Zie Facebook.

 

 

 

Gebedshuis Zuilen 2 jaar!

Zaterdag 11 november viert Gebedshuis Zuilen haar 2-jarig bestaan. Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie of thee met een taartje. Daarnaast zullen er enkele workshops gegeven worden en is er om 16.00 een kleine viering om God te dank voor wat Hij tot nu toe al gedaan heeft. Van harte welkom!

Open Dag 11.11

Seminars Amanda Buys

In september komt Amanda Buys en haar team weer naar Nederland om twee weekenden onderwijs te geven. Van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Seminar 1: Innerlijke genezing

Vrijdag 15 en zaterdag 16 september van 10.00 – 17.00 uur

Inzicht in:  De gevolgen van afwijzing, de negatieve gevolgen voor een buitenechtelijk kind, de negatieve gevolgen van schaamte, de invloed die emoties, stress en gedachten hebben op onze gezondheid. Hoe kunnen wij wandelen in genezing?

Seminar 2: Gebedsseminar rondom “Als in de dagen van Noach”

Vrijdag 22 en zaterdag 23 september van 10.00 – 17.00 uur

Waarom verwees Jezus naar ‘de dagen van Noach’ toen Hij over de eindtijd sprak (Luc. 17:26)? Zijn wij in de dagen van Noach? Hoe herkennen wij deze tijd? Hoe bereiden wij ons voor? Dit seminar gaat in op het belang van gebed.

Voor meer informatie: mail naar journey2freedomNL@gmail.com.