11×7 gebed Utrecht Initiatief

Het Utrecht Initiatief (utrechtinitiatief.nl) is een dynamische groep mensen die samen Jezus wil volgen met hart voor Utrecht. Momenteel hebben we ca 60 (jong)volwassen leden en een heleboel kinderen. Van 29 september tot en met 9 oktober 2019 mochten wij als gemeente elke avond gebruik maken van het gebedshuis. Gemeenteleden konden zich voor een of meerdere uren gebed intekenen. Hierbij willen we jullie meenemen in onze ervaringen, te beginnen met zomaar een gedicht geschreven door een bidder tijdens een van de gebedsuren.

Allemaal mensen. Vol verhalen.
Zo verschillend. Eén in U.

Zoekend, verbazend.
Afgedwaald. Tijdelijk gearriveerd.

Ver van en dicht bij U
Argwanend en vertrouwd.

Gepassioneerd, mild
Lamgeslagen of verkwikt.

Allemaal mensen, vol verhalen.
Zo verschillend. Eén in U
Allemaal geliefd.

Dit gedicht is typerend voor de diversiteit van de bezoekers van onze gemeente. We zijn allemaal zo verschillend en ook in ons geloof zitten we soms op verschillende sporen. We leven in een maatschappij die van alles van ons vraagt, onze levens zijn druk, we vinden het moeilijk om stil te worden, te zoeken naar God en ons terug te trekken in onze binnenkamer om daar gewoon even te zijn. Tegelijkertijd hebben we wel hetzelfde verlangen. We zoeken naar God in ons leven en we geloven dat Hij ons wil ontmoeten en dat er in die ontmoeting dingen kunnen vernieuwen en veranderen. Dit verlangen heeft er toe geleid om opnieuw te zoeken naar de plaats van gebed in onze persoonlijk en gemeentelijk leven.

Concreet zijn we op zoek gegaan naar een plek waarin we gedurende een periode van, in eerste instantie, een week elke avond zouden kunnen bidden.  We zijn dankbaar dat we die plek vonden in het gebedshuis. Gemeenteleden konden zich via een rooster (via 24-7gebed.nl) opgeven voor een of meerdere uren gebed. Al snel raakte het rooster vol, zodat we de periode met vier avonden verlengd hebben.

De ruimte was zo ingericht dat we op allerlei manieren geholpen werden om dichtbij God te zijn. Zo kon je o.a. een steen bij het kruis leggen, muziek maken, creatief zijn, bijbel lezen, danken op de dankmuur enzovoorts.

Het was indrukwekkend om te zien hoe de ruimte zich langzaam vulde met gebeden, kunstwerken, bemoedigingen, uitingen van vreugde en verdriet. Het was mooi om te bidden in een keten van gemeenteleden, zodat we elkaars gebeden konden voortzetten en we ons niet alleen verbonden voelden met God maar ook met elkaar.

Voor ons smaakt dit zeker naar meer en gaan we verder zoeken naar manieren om dit voort te zetten!