Nieuwe conferenties Amanda Buys!

Als Gebedshuis Zuilen zijn we verheugd om te melden dat er in november 2018 twee conferenties worden georganiseerd met Amanda Buys en haar team. De eerste zal plaatsvinden in Utrecht, de tweede in Den Haag.

Conferentie Utrecht 2 en 3 november

De eerste conferentie wordt gehouden op 2 en 3 november in Utrecht. Thema:

Als in de dagen van Noach’ & ‘Gebedsstrijd in de hemelse gewesten’

Wanneer de discipelen Jezus vragen wat het teken zal zijn van zijn terugkomst en de voleinding der wereld, antwoordt Jezus dat het zal zijn ‘zoals in de dagen van Noach’ (Matteüs 24:37). Het onderwijs zal eerst inzoomen op wat Jezus hiermee bedoelde en wat dit betekent voor ons in de huidige tijd. Het tweede deel van de conferentie zal gaan over ‘Gebedsstrijd in de hemelse gewesten’. Hoe kunnen we als bruid van Christus strijden en bidden naar Gods wil? Denk aan de Bijbelse feesten, de Shabbat, Nieuwe Maan en meer. Kortom: hoe bereiden we ons voor op de terugkomst van de Messias? Zie Flyer Noach & Gebedsstrijd.

Bloodline conferentie Den Haag 8 en 9 november

Dit keer wordt er voor het eerst een conferentie gehouden in Den Haag. Let op! Deze conferentie wordt gehouden op donderdag en vrijdag i.p.v. de gebruikelijke vrijdag en zaterdag. Het thema van deze conferentie gaat over de ‘bloedlijnen’, het omgaan met negatieve bagage – zonden en ongerechtigheden – uit het voorgeslacht. Zie Flyer Bloodline.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar journey2freedomnl@gmail.com. Vermeld daarin uw naam en voor welke conferentie(s) u zich aanmeldt. De kosten bedragen € 50,- per conferentie en kunnen overgemaakt worden op volgend bankrekeningnummer:

IBAN NL27 INGB 0007 9289 93 t.n.v. Stichting Kanaan Ministries NL o.v.v. Conferentie Utrecht of Bloodline conferentie