Week van Gebed 2018

Van 21 tot 28 januari wordt de landelijke Week van Gebed georganiseerd door MissieNederland. Het thema is dit jaar ‘Recht door zee’, naar het danklied van Mozes en Mirjam nadat het volk Israël door de Rode Zee ging (Exodus 15:1-21). Gebedshuis Zuilen is open op de volgende avonden:

  • Zondag 21 januari 19.30-21.30
  • Maandag 22 januari 19.30-21.30

Daarnaast wordt op vrijdag 26 januari een speciale Interkerkelijke Gebedsviering gehouden. Christenen uit o.a. de Nieuwe Kerk, de Rank, Vineyard Utrecht, Jacobikerk, Majella Parochie en de Opstandingskerk zullen aanwezig zijn. Zie Facebook.

Programma
19.30 inloop met koffie en thee
20.00 start
21.30 einde

Van harte welkom om mee te bidden op één van de avonden!